Garantiitingimused


Üldine kardinate hooldus ja kasutus:

  • Kardin on hooldusvaba, kui sellele ei satu vedelikke ja seda kasutatakse heaperemehelikult
  • Puhastamiseks sobib staatiline tolmuhari;
  • Tolmuimejaga puhastamisel kasutada harjasotsikut madalal imemisvõimsusel;
  • Määrdunud kohti võib puhastada valge kustutuskummiga;
  • Kergelt määrdunud kangast võib puhastada ettevaatlikult niiske lapiga;
  • Rulookardinat ei või pesta jooksva veega
  • Vedeliku sattumine kangalde võib seda määrida või kahjustada.

GARANTIITINGIMUSED
Garantii kehtib juhul, kui toodet on otstarbekohaselt ja kasutatud vastavalt seadmete tootjate ning teostaja poolt antud juhistele.
Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 nädala jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja tellimuse või arve numbri e-posti aadressile info@aknakate.ee.
Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.
Garantii tähtaeg tootele hakkab kulgema arve väljastamisest ja toote üleandmisest tarbijale. Kõikidele mehhanismidele kehtib 5 aastane garantii. Garantii alla lähevad:

  • Kõik materjalidefektid (välja arvatud need, mis on tekkinud väärkasutuse tulemusel)
  • Valmistamisvead eeldusel, et toodete valmistamiseks esitatud mõõdud on õiged ja toode on tehniliselt õigesti paigaldatud

Garantiiajal kõrvaldatakse kardinal esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras kliendile tasuta tingimusel, et rikkest teavitatakse esimesel võimalusel selle ilmnemisel otse tootjat. Garantii hooldust tohib teostada ainult selleks volitatud isik või hooldusfirma.
ETTEVAATUST!
Olenevalt kardinast on nende küljes ketid või nöörid, mis võivad puua lapsi. Nöörid võivad takerduda lapse kaela ümber ning neid puua või tekitada püsivaid kahjustusi. Nöörid peavad olema väljaspool lapse ulatuvust (nt kassettruloo ja tekstiilruloo nööre saab lühemaks lõigata paigaldusel – kui soovite nööri lõigata siis peab olema kardin suletud asendis). Liiguta mööblit, võrevoodit ja voodit aknast kardinatest, millel nöörid, eemale. Veenduge, et nöörid ei ole keerdus ega tekita silmust.

Kliendid kiidavad