Rulljalusier för inbrottsskydd

Rulljalusier kopplade till ett larmsystem utesluter snabbt inbrott och skyddar skyltfönster mot vandalism

Rulljalusier kopplade till ett alarmsystem utesluter snabbt inbrott och skyddar skyltfönster mot vandalism, således utgör de ett effektivt skydd för såväl hemmet som kontoret.

Vid mindre öppningar använder vi rulljalusier av aluminiumprofiler med fyllning av polyuretanskum som möjliggör att avskärma upp till 4 m breda öppningar. Större öppningar skyddas med hjälp av heltäckande eller glesare säkerhetsgaller i helaluminium som även möjliggör att skydda upp till 15 m breda öppningar.

Förutom skyddsfunktionen fungerar dessa profiler även ljusavskärmande och värmeisolerande. Rulljalusier styrs med elmotor och mindre rulljalusier kan även styras manuellt.

Elmotorer kan styras med strömbrytare, fjärrkontroll eller en automatisk programmerbar timer och kan kopplas till Ditt larmsystem.

Bilder på fjärrkontroller

PA52 Med fyllning av polyuretanskum

PA55 Med fyllning av polyuretanskum

PE41 Helaluminium

PE55 Helaluminium

PEK52 Helaluminium